Veel unanieme besluiten in raad Stichtse Vecht

Op 30 maart vergaderde de raad van Stichtse Vecht digitaal. Veel van de besluiten werden unaniem of in grote meerderheid aangenomen.

Zo werd het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken unaniem aangenomen waarbij door de aanname van een motie (Ingediend door Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen, PVV, GroenLinks, PvdA en het Vechtse Verbond) en amendement (Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen, PVV, GroenLinks, Het Vechtse Verbond) extra aandacht wordt geschonken aan geluidsoverlast.

Ook het beleidsplan waardevol toerisme werd unaniem aangenomen. Een duurzame aanpak met economie, cultureel erfgoed en natuur in evenwicht. Door het aannemen van een breed aangenomen amendement (Ingediend door Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht, GroenLinks, PvdA, Christenunie-SGP, Lokaal Liberaal, CDA en VVD) wordt extra aandacht gevraagd voor het voor iedereen toegankelijk maken van toerisme.

Het nieuwe beleidsplan samen in actie tegen armoede en minima- en schulphulpverleningsbeleid werd aangenomen met hier en daar een kritische nood over wettelijke termijnen versus ambitie.

Bijstandsgerechtigden krijgen door een vrijstelling van giften tot 1200 euro per jaar iets meer lucht (Motie Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht, PVV, ChristenUnie-SGP en Streekbelangen. Door het besluit loopt Stichtse Vecht voor op landelijk beleid.

Door het aannemen van de motie Regiovisie Utrecht West (Ingediend door Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, CDA en Samen Stichtse Vecht) wordt aangestuurd op een stevige inbreng van Stichtse Vecht bij het opstellen van deze visie op het gebied van Jeugdzorg en maatschappelijke opvang en beschermd wonen en met het aannemen van een motie van Lokaal Liberaa krijgen de graven van oud KNIL-militairen in Stichtse Vecht een bijzondere status.