'Weinig tot geen constateringen van overlast' in Breukelen-Noord

'Weinig tot geen constateringen van overlast' in Breukelen-Noord

Streekbelangen maakt zich zorgen over de toegenomen onrust door (jeugd)overlast in Breukelen- Noord. Raadslid Karin van Vliet in de toelichting bij door haar gestelde vragen aan het college van B&W: 'Van verschillende kanten ontvingen wij signalen dat de overlast sinds de jaarwisseling en daarmee ook de onrust weer is toegenomen.' Volgens de gemeente is de situatie juist rustig: 'Op dit moment zijn er weinig tot geen constateringen van overlast.' (Archieffoto ter illustratie)

Streekbelangen: 'Bewoners lijken steeds minder melding te maken van overlast bij Politie of Gemeente omdat zij van mening zijn dat het toch niets uitmaakt en er dus het nut niet meer van inzien. Doordat er minder meldingen gedaan worden, ontstaat het beeld dat het met de overlast wel meevalt.' 

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie daar op: 'Wij zijn op de hoogte van een aantal incidenten in Breukelen Noord, maar van hernieuwde, structurele overlast is op basis van de informatie van onze veiligheidspartners geen sprake. Ons beeld van de situatie is een combinatie van het aantal meldingen door inwoners, de aard van die meldingen en de constateringen die de politie, de buitengewoon opsporingsambtenaren en Jeugd- Punt zelf doen. Op dit moment zijn er weinig tot geen constateringen van overlast door de veiligheidspartners en horen wij ook van verschillende bewoners dat de overlast in de wijk is afgenomen, mede als gevolg van de gepleegde interventies.'

Volgens de gemeente is de eerder ingezette aanpak niet beëindigd: 'De aanpak die drie jaar geleden is gestart, is niet beëindigd en loopt nog steeds door. De geprioriteerde jeugdgroep wordt onveranderd in de periodieke overleggen tussen de gemeente, de politie, Jeugd-Punt en zorgpartners besproken. De individuele aanpak op de bij ons bekende jongeren wordt ook gecontinueerd. Er is dus nog steeds sprake van een integrale aanpak en die is voor dit moment toereikend.'

Streekbelangen wil dat het college van B&W het contact behoudt met inwoners en de buurt: 'Streekbelangen vindt het belangrijk om omwonenden te laten weten dat er aandacht is voor de problematiek. Op welke manier denkt het college dit aan te pakken?' In een reactie laat de gemeente weten daarvoor een plan klaar te hebben: 'Binnenkort spreekt ook de burgemeester nog met betrokken bewoners en hopen we - zodra de coronamaatregelen daarvoor voldoende ruimte bieden - ook weer met de ‘Tent in de wijk’ in Breukelen Noord met bewoners in gesprek te kunnen gaan.'