Weiland in polder Mijnden Zuidwest mogelijk tijdelijke baggeropslag locatie

Weiland in polder Mijnden Zuidwest mogelijk tijdelijke baggeropslag locatie

Voor de baggeropgave in de Oostelijke Vechtplassen is een weiland in de polder Mijnden zuidwest aangewezen als meest kansrijke locatie voor de tijdelijke opslag van bagger uit de eerste fase van het project. De noodzaak om te baggeren in de Loosdrechtse Plassen is al jarenlang groot. Het aanpakken van de bagger komt de bevaarbaarheid, waterkwaliteit en natuurontwikkeling ten goede. De baggeropgave is dan ook een onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. (Archieffoto ter illustratie)

Maarten van Dijk, wethouder in Stichtse Vecht en lid van de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen: “De plassen krijgen door het baggeren weer meer diepgang en het water zal schoner worden. Dat is niet alleen prettig voor zwemmers en zeilers, maar ook goed voor de natuur. De gemeente draagt hier, als medeondertekenaar van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, aan bij door onder voorwaarden in te stemmen met een tijdelijk weilanddepot in de polder Mijnden. Daarbij is er veel aandacht voor de technische uitwerking, de tijdelijkheid en de situatie na afloop, impact op omgeving en natuur/landschap en verkeer.”

Voorbereiding
Met het besluit van de stuurgroep is locatie polder Mijnden zuidwest nog geen vaststaand feit. De voorbereidingen voor de uitvoering gaan van start, zoals nadere uitwerkingen en onderzoeken en de aanvraag voor vergunningen. In deze fase kan deze locatie toch niet haalbaar blijken. In dat geval zal er opnieuw gekeken worden naar Egelshoek en polder Mijnden noordwest en mogelijk ook nieuwe alternatieven. De stuurgroep maakt dan opnieuw een afweging.

Uitvoering
In het tijdelijke weilanddepot wordt maximaal drie jaar bagger gedeponeerd die herbruikbaar is. De bagger wordt daar gedroogd en gebruikt om het gebied te egaliseren en/of op te hogen. De provincie Noord-Holland start de baggerwerkzaamheden van fase 1 uiterlijk in het derde kwartaal van 2022. De bagger uit de Eerste tot en met de Vijfde plas wordt dan met een kraan op een ponton naar boven gehaald en/of opgezogen. Er wordt weinig geuroverlast en zeer geringe verkeersoverlast verwacht van het weilanddepot.

Locatiekeuze
Er waren drie alternatieve locaties voor de baggeropslag in beeld: twee in de polder Mijnden en één nabij Egelshoek. De Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft deze drie locaties zorgvuldig gewogen op haalbaarheid en impact en op 31 maart 2021 het besluit genomen om de polder Mijnden zuidwest nader te gaan onderzoeken. De voorbereiding en besluitvorming over een locatie voor de 2e fase, het baggeren van de jachthavens, was nog niet aan de orde. Wethouder Van Dijk: “Om de juiste keuze te maken tussen de drie alternatieve weilandlocaties hebben we als de partners in het Gebiedsakkoord veel onderzoek verricht en overleg gevoerd, zowel met de omgeving als ook onderling. Uit de resultaten van de onderzoeken naar de impact op de natuur en de waterkwaliteit bleek dat deze er op de zuidwest locatie in polder Mijnden is, maar dat dit niet niet onoverkomelijk is.” 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
De realisatie van de baggeropgave is een van de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, werken samen aan ruim 25 projecten die het landschap, de natuur, waterkwaliteit, openbare ruimte en de recreatiesector in dit unieke Natura 2000-gebied moeten verbeteren. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.