Bijstelling gemeentelijke plannen en ambities door coronacrisis: 'De rek is eruit'

Volgens het college van B&W is het noodzakelijk om de politiek-bestuurlijke ambities af te stemmen op de draagkracht van de organisatie. De coronacrisis heeft de nodige impact gehad op de organisatie: 'De werklast en -druk zijn zo hoog opgelopen, dat ingrijpen noodzakelijk is. Juist omdat de dienstverlening en uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente gegarandeerd moeten blijven,' aldus het college van B&W.

Impact
De coronacrisis heeft volgens het college van B&W grote impact op de samenleving maar ook op de interne organisatie: 'Vanzelfsprekend moeten de dienstverlening aan inwoners en de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente, worden gecontinueerd. Daarom heeft het college een bijstelling en prioritering van ambities en plannen gemaakt. Dit biedt ruimte voor de ambtelijke organisatie. Op basis hiervan kan verder focus in beleid worden aangebracht voor lokaal herstel. Dit zet eerdere ambities en plannen van het college in een ander perspectief.'

Rek eruit
Volgens het college van B&W is de rek er intern uit: 'Dankzij de inzet en flexibiliteit van de medewerkers van de gemeente is het tot nu toe nog gelukt de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op peil te houden. De ambtenaren hebben als gevolg van de pandemie ook extra ‘coronataken’ gekregen. Dit in combinatie met thuiswerken en extra zorg- en onderwijstaken. Het college onderschrijft dat een jaar na de uitbraak de ‘rek eruit is’. De werklast en -druk zijn zo hoog opgelopen, dat ingrijpen noodzakelijk is. Juist omdat de dienstverlening en uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente gegarandeerd moeten blijven.'

Lokaal herstel
Inwoners, sectoren en lokale vraagstukken verdienen meer aandacht dan vóór de coronacrisis. Dit laat zich het beste vertalen in een lokale herstelagenda. Deze zal aansluiten op de nationale herstelagenda en is gebonden aan de financiële ruimte en bevoegdheden van de gemeente. College van B&W: 'We starten in 2021 om bestaand beleid en capaciteit gerichter in te zetten voor een lokale herstelagenda. Het college wil zich hiervoor het komende jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezing nadrukkelijk inzetten door met betrokkenen in gesprek te gaan. Zo kan het college maximaal bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving.'

Bijstelling plannen
De gemeente gaat haar politiek-bestuurlijke ambities onder een vergrootglas leggen en afstemmen op de draagkracht van de gemeente. Diverse taken, activiteiten en plannen zullen worden uitgesteld, tijdelijk stopgezet of getemporariseerd. College van B&W: 'Hierdoor kan beleid en capaciteit worden ingezet op kwesties die door de coronacrisis urgent zijn geworden. Het is aan het college en de raad om te besluiten over de prioritering van deze kwesties.' Welke keuzes het college van B&W hierin maakt zal duidelijk worden in de commisie Bestuur en Financiën van 13 april 2021. Het raadsvoorstel zal tijdens de raad van 11 mei 2021 worden voorgelegd aan de raad.