Geen publieke activiteiten rondom Koningsdag, 4 en 5 mei

In een online gesprek met de burgemeester hebben vertegenwoordigers van de lokale oranjeverenigingen en 4 en 5 mei comités aangegeven dat zij afzien van grootschalige evenementen. Op Koningsdag zullen ze zich beperken tot het organiseren van kleinschalige activiteiten met weinig mensen. De herdenking op 4 mei zal evenals vorig jaar sober, in beperkte kring en verspreid over de dag, plaatsvinden. RTV Stichtse Vecht zal in de avond een aangepast programma uitzenden en verslag doen van de sobere gesloten activiteiten op de dag. De viering van Bevrijdingsdag komt dit jaar opnieuw te vervallen. Dit is in lijn met het beleid van andere gemeenten en veiligheidsregio’s. Tot 1 juni worden geen vergunningen afgegeven voor grote publieksevenementen. (Archieffoto Koningsdag in Maarssenbroek).