Gemeente start project omgekeerd inzamelen in Maarssen Dorp, Oud Zuilen en Tienhoven op

In april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022. Het hart van het Grondstoffenplan is de uitrol van het project ‘omgekeerd inzamelen’ dat gefaseerd per kern wordt ingevoerd. Voor dit jaar staat Maarssen Dorp, Oud Zuilen en Tienhoven op de agenda.

Onderdeel van omgekeerd inzamelen is de vervanging van de huidige restafvalcontainers door aparte containers voor PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) in combinatie met ondergrondse verzamelcontainers voor restafval binnen de bebouwde kommen.

Het college heeft voor Maarssen Dorp, Oud Zuilen en Tienhoven in totaal 101 locaties voor ondergrondse containers aangewezen. In de meeste gevallen zijn dit containers voor restafval (86) maar ook worden er extra containers geplaatst voor PMD (9), voor oud papier (5) en voor glas (1). Ook zullen er circa 8.000 PMD-containers worden uitgezet. De inwoners van Maarssen Dorp, Oud Zuilen en Tienhoven ontvangen hierover een brief van de gemeente waarin wordt ingegaan op hun concrete situatie. Binnen de inspraakperiode van zes weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Na deze periode reageert de gemeente op de eventueel ingebrachte zienswijzen en stelt het college het (definitieve) Besluit (met de aanwijzingen) vast. Hierin staan de definitieve locaties opgenomen inclusief de daarbij aangewezen percelen van huishoudens per containerlocatie.

Net als in de kernen waar omgekeerd inzamelen al is ingevoerd zijn de bestaande containerparkjes in Maarssen Dorp, Oud Zuilen en Tienhoven schoongemaakt en opgeknapt. Ook zullen er (voor zo ver mogelijk) afspraken worden gemaakt met basisscholen in deze kernen waar aandacht zal worden besteed aan omgekeerd inzamelen in het lesprogramma (Afval het begin van iets nieuws). Dit lesprogramma is ontwikkeld door het MEC Maarssen.

Erna zal voor Maarssenbroek en Kockengen de implementatie van omgekeerd inzamelen worden ingezet.