De afdeling Westelijk Utrecht van Alzheimer Nederland zoekt trainers voor het programma Samen dementievriendelijk.

Wil jij je als vrijwillig inzetten voor samen dementievriendelijk om in de samenleving de kennis te vergroten over hoe goed om te gaan met dementie? Heb je trainingservaring of wil je je dit eigen maken? Lees verder want dan hebben we een interessante functie voor je!

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie.
We krijgen er allemaal mee te maken; in onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Dat is soms natuurlijk zwaar maar als we allemaal een beetje moeite doen, kunnen we veel voor elkaar betekenen.
Wij willen Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.
Kijk voor meer informatie over Samen dementievriendelijk op www.samendementievriendelijk.nl

Waarom dit vrijwilligerswerk?
Je krijgt een unieke kans om je trainersvaardigheden in te zetten voor een relevant doel!
Je helpt mee om de Nederlandse samenleving dementievriendelijker te maken.
Je vergroot je eigen deskundigheid en vaardigheden op het gebied van de omgang met mensen met dementie.
Tijdens de werkzaamheden doe je ervaring op binnen dit bijzondere vrijwilligersproject en word je goed ondersteund. Wij begeleiden je o.a. met trainingen en intervisiebijeenkomsten.
Hierbij richten wij ons op het vergroten van je kennis over dementie en verdieping van je trainersvaardigheden. Tot slot kun je dan een groep mensen mobiliseren en inspireren om zich ‘dementievriendelijk’ in te zetten in hun eigen omgeving.
Meer informatie over de vacature vind je hier: https://bit.ly/3rLZiam