PVV pleit voor inzet lokale ZZP'ers bij schrijven gemeentelijke beleidsnota's

Fractieleider Wim Ubaghs van de PVV heeft vragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van het bericht dat de gemeente deels stopt met het schrijven van beleidsnota's vanwege de druk op de organisatie door de coronacrisis. De partij pleit bijvoorbeeld voor de inhuur van lokale flexwerkers en ZZP'ers.

PVV in een vraag aan het college van B&W: 'Een heleboel flexwerkers en ZZP'ers hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een teruggang van werkzaamheden. Zitten er tussen al degene niemand die in staat is om nota's te schrijven en welke moeite heeft het college gedaan om dit potentieel aan te boren?'

De PVV is verbaasd dat het deze keuze via de pers moet vernemen alvorens het in de commissie en raad te bespreken: 'Acht het college het een normale gang van zaken dat een fractie een dergelijke ingrijpende maatregel via de pers moet vernemen?' De PVV uit haar zorgen over het flexibele vermogen van de gemeentelijke organisaties: 'Iedere organisatie moet zich al meer dan een jaar aanpassen aan de gewijzigde situatie vanwege Corona om hun voortbestaan te verzekeren, noch los van het feit dat sommige hun bedrijf hebben moeten stilleggen en op creatieve wijze alternatieve bronnen van inkomsten te vinden. Wat heeft het college gedaan om de normale bedrijfsvoering doorgang te laten vinden?'