College wuift kritiek Vechtse Verbond over vernieuwde inrichting sportvelden Broeckland weg

Fractieleider Mieke Hoek van het Vechtse Verbond heeft eerder vragen aan het college van B&W gesteld over de vernieuwde inrichting sportvelden Broeckland te Breukelen. Volgens het college van B&W zijn de getrokken conclusies onjuist.

Integriteit
Fractieleider Mieke Hoek van het Vechtse Verbond stelde eerder vragen over de vernieuwde inrichting van de sportvelden. Ze stelde zelfs de integriteit van wethouder Veneklaas ter discussie vanwege de huidige woonlocatie van de wethouder en haar werknemerschap in het verleden bij het genoemde Broeckland College. De gemeente wuift die kritiek weg: 'Wethouder Veneklaas heeft uit eigen beweging eerder de vraag neergelegd of het wenselijk was om verantwoordelijk projectwethouder te zijn voor de businesscase. De reden hiervoor was tweeledig. Wethouder Veneklaas woont in de buurt van de huidige locatie van de school. Zij gaf aan dat het om die reden niet wenselijk is dat zij als projectwethouder optreedt voor de genoemde studie omdat de indruk zou kunnen ontstaan dat zij zou kunnen sturen op een “gewenste uitkomst”. Ten tweede was er voor de overdracht een logisch inhoudelijk argument: de studielocatie m.b.t. het sportpark in Breukelen heeft een relatie met de plannen uit de “100 dagen challenge”. Wethouder Veneklaas was nooit projectwethouder van dat project; dit is gedurende de hele planperiode uitgevoerd onder regie van de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening. Zoals bekend is dat op dit moment wethouder Van Liempdt.'

Portefeuillewissel
Volgens de gemeente was er geen aanleiding de portefeuillewissel eerder te laten plaatsvinden: 'Het is al langer bekend dat de huidige huisvesting van het Broeckland College verouderd is. Op ambtelijk niveau zijn verkenningen uitgevoerd waar nieuwbouw van het Broeckland College zou kunnen plaatsvinden. Dat heeft niet eerder om inhoudelijke en bestuurlijke afwegingen gevraagd. Met het mogelijk projecteren van de locatie op het sportpark Breukelen kwam een locatie die de voorkeur van de school heeft in beeld, waardoor dit het eerste moment was waarop een bestuurlijke uitspraak werd gevraagd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het besluit van het college om een business case van de mogelijke scenario’s te laten maken.'

Geen plan wel massastudie
Uit de antwoorden van het college van B&W blijkt dat er vanuit de gemeente geen concreet plan op tafel ligt maar wel een massastudie is uitgevoerd: 'Er is nog geen sprake van een nieuw plan Ten behoeve van de ambtelijke verkenning is een zogenoemde ‘massastudie’ gemaakt waarin in grove lijnen getoetst is of het ruimtelijke programma van het Broeckland College zou kunnen passen op het sportpark Breukelen. Het verkrijgen van deze informatie werd zinvol geacht omdat het niet wenselijk is om te studeren op een potentiele nieuwbouwlocatie van het Broeckland college als op voorhand duidelijk zou zijn dat het ruimtelijk niet inpasbaar is. De massastudie is uitgevoerd door stedenbouwkundig bureau MAAN. Dit bureau is eerder betrokken geweest bij de vormgeving van het “100 dagen challenge” plan.'

Communicatie in informatie
Uit de antwoorden van het college van B&W blijkt dat er nog geen concreet plan op tafel ligt en dat de massastudie de voorloper is van uitwerking van varianten. Wel duidelijk is dat de enorme ruis onder inwoners en tennisvereniging mede is ontstaan door het achterwege blijven van pro-actieve communicatie over de voortgang. Volksvertegenwoordiger Mieke Hoek van het Vechtse Verbond laat weten zich te beraden over de antwoorden en de geschetste situatie.