Gemeente kan zich niet vinden in kritiek bewonerscommissie rondom project Herenweg-Gageldijk

Gemeente kan zich niet vinden in kritiek bewonerscommissie rondom project Herenweg-Gageldijk

Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder heeft eerder dit jaar de gemeente per brief laten weten weinig vertrouwen te hebben in de gemeentelijke organisatie. In een reactie op de door de bewonersvereniging gestuurde brief geeft de gemeente aan zich niet te herkennen in het geschetste beeld van de bewonerscommissie. Dit ondanks vertragingen en nieuwe knelpunten.

De Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder heeft eerder per brief aan de gemeente laten weten het helemaal gehad te hebben met de voortdurende problemen rondom de werkzaamheden aan de Herenweg / Gageldijk. In een open brief aan het college van B&W en de gemeenteraad verzocht de bewonerscommissie om een extern onderzoek naar de gang van zaken in te stellen.

De gemeente geeft per brief aan zich niet te kunnen herkennen in de uitingen van de bewonerscommissie: ‘We herkennen ons niet in het geschetste beeld. We maken- na de doorstart van het project - zorgvuldige afwegingen en besluiten. Het risico ten aanzien van asfaltsterkte was in beeld en daar handelen we naar.’ 

De wijkcommissie uitte vorig jaar al haar twijfels over de regie van de gemeente. De gemeente zelf ziet dat anders: ‘De gemeente heeft de regie op dit project. Natuurlijk ontkennen we niet dat er in het verleden dingen mis zijn gegaan. Deze punten zijn hersteld. Nu zijn we nog steeds in control, hebben we grip op alles wat in onze macht ligt en maken we bewust keuzes om het beste resultaat te leveren. Hierbij staat het belang van de bewoners en ondernemers voorop. We willen het werk zo goed mogelijk afronden, met zo min mogelijk overlast.’

De gemeente herkent zich niet in de kritiek van de bewonerscommissie dat communicatie over het project niet in orde is: ‘De meeste communicatie wordt verzorgd door de omgevingsmanager van de aannemer. Zij informeert u zo veel mogelijk en transparant over de stand van zaken en over bijzonderheden. ln bijzondere gevallen wordt communicatie verzorgd door de gemeente. Dit gebeurt dan via de projectpagina en via bewonersbrieven. Alle relevante informatie wordt tijdig gedeeld.’

Uit de door de bewonerscommissie gestuurde brief en de reactie daarop van de gemeente, blijkt dat de wijkcommissie en gemeente haaks tegenover elkaar staan. Dat is geen gezonde basis voor wederzijdse samenwerking en vertrouwen. Over het verzoek van de bewonerscommissie om een extern onderzoek uit te laten voeren, daarop heeft de gemeente niet gereageerd.