Gemeente beraadt zich op horeca situatie rondom Take-Away wandeling

Gemeente beraadt zich op horeca situatie rondom Take-Away wandeling

Dit weekend zijn door gemeentelijke handhavers bij meerdere horecagelegenheden in Stichtse Vecht overtredingen geconstateerd. Volgens de gemeente gaat het om overtredingen zoals het openstellen van zitplaatsen op het terras en / of het schenken van alcoholische dranken. Dat de ondernemers een boete krijgen is nog geen uitgemaakte zaak: 'De komende dagen zullen we ons beraden op het vervolg hiervan,' aldus de gemeente Stichtse Vecht.

Het artikel van gisteren over de boeteregen bij Take-Away wandeling Maarssen leverde de nodige hectiek op social media op. De doneeractie die speciaal in het leven werd geroepen voor de getroffen inwoners, heeft inmiddels een paar duizend euro opgeleverd.

De gemeente stelt dat er door de plaatselijke horeca coronaovertredingen zijn gemaakt: 'Bij vijf horecagelegenheden zijn overtredingen geconstateerd van de coronamaatregelen, zoals het openstellen van zitplaatsen op het terras en/of het schenken van alcoholische dranken. Bij de betreffende horecagelegenheden zijn ter plekke, in lijn met de landelijke richtlijn, bestuurlijke boetes aangezegd. De komende dagen zullen we ons beraden op het vervolg hiervan. Daarbij zullen onder meer de omstandigheden waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden en de ernst van de overtreding in ogenschouw worden genomen.'

Het is dus nog geen uitgemaakte zaak of de gemeente daadwerkelijk overgaat op beboeten. Volgens de gemeente is een boete aangezegd wat gelijk staat aan een waarschuwing: 'De Boa’s hebben de boetes aangezegd; het is aan de gemeente om te bepalen of het een boete wordt of een last onder dwangsom (een officiële waarschuwing). Het beleid is dat we altijd eerst waarschuwingen geven (een boete aanzeggen). In geval van een tweede constatering zal er een boete opgelegd worden.'

Gemeente Stichtse Vecht constateert de nodige agressie tegen gemeentelijke handhavers en overweegt aangifte te doen: 'We begrijpen dat de horeca het heel zwaar heeft, we denken ook graag mee over wat er wel kan. Maar tegen overtredingen van de coronaregels moeten wij nu eenmaal optreden. We snappen dat dit vervelend is. Tegelijkertijd zien we op social media dat er ook agressie is richting onze boa’s en dat vinden we totaal onacceptabel. We nemen dit serieus op en we zijn voornemens om hiertegen aangifte te doen.'