Politiek stelt vragen rond handhaving Wijn en Spijs evenement

Een groot aantal politieke partijen in de gemeenteraad van Stichtse Vecht, hebben schriftelijke vragen ingediend over het handhavingsbeleid tijdens het horeca-evenement Wijn en Spijs afgelopen weekend. (Foto ter illustratie)

Zoals bijvoorbeeld de vragen van de gezamelijke coalitiepartijen Lokaal Liberaal, VVD, CDA en PvdA in een gezamenlijke toelichting: 'De horeca heeft al sinds oktober haar deuren moeten sluiten en bij velen staat het water hun inmiddels aan de lippen. Afgelopen zaterdag en zondag is er door een aantal horecaondernemers in Maarssen een foodwalk georganiseerd. Leuk, simpel en Corona-proof evenement waarbij de horeca iets van zich laat horen en ter voorbereiding op de versoepelingen die aanstaande zijn. Daarnaast voorziet dit in de broodnodige ontspanning voor onze inwoners. Vier ondernemers t.w. Riverside, Le Brasseur, De Eendracht en Alex in Maarssen hebben zich ingezet om iets te doen voor onze inwoners hebben dit moeten bekopen met een aanzegging van 4000,00. Een van de aanzeggingen van de bekeuring is vastgelegd op video en daarvan zijn wij behoorlijk geschrokken.'

De partijen hebben diverse gezamenlijke vragen gesteld over onder andere de afstand van het nuttigen van consumpties, instructies van de BOA's, waarschuwen versus beboeten, mogelijke evaluatie met ondernernemers, consequenties hiervan voor Koningsdag en dergelijke. 

Ook Streekbelangen heeft eerder deze week raadsvragen ingestuurd. Karin van Vliet (Streekbelangen): 'Zowel van de kant van de horeca ondernemers als de BOA's ontvingen wij tegenstrijdige berichtgeving die te maken hebben met aanleiding, ernst en aantijgingen over en weer. De horeca bevindt zich al ruim een jaar in de hoek waar de klappen vallen. Elk initiatief juichen wij toe, echter staan steeds vaker creativiteit en regelgeving elkaar in de weg.'

Ook Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond heeft vergelijkbare vragen ingestuurd. Voor Samen Stichtse Vecht was het commissielid Sander Jonker die vragen ter opheldering stelde aan het college van B&W.

Al eerder gaf de gemeente aan zich te beraden op de situatie: 'De Boa’s hebben de boetes aangezegd; het is aan de gemeente om te bepalen of het een boete wordt of een last onder dwangsom (een officiële waarschuwing). Het beleid is dat we altijd eerst waarschuwingen geven (een boete aanzeggen). In geval van een tweede constatering zal er een boete opgelegd worden.' Volgens de gemeente ging het om overtredingen van de coronamaatregelen: 'Bij vijf horecagelegenheden zijn overtredingen geconstateerd van de coronamaatregelen, zoals het openstellen van zitplaatsen op het terras en/of het schenken van alcoholische dranken. Bij de betreffende horecagelegenheden zijn ter plekke, in lijn met de landelijke richtlijn, bestuurlijke boetes aangezegd.'