Vooralsnog geen uitbreiding publieke prullenbakken

Vooralsnog geen uitbreiding publieke prullenbakken

De VVD stuurde eerder vragen in over het onderwerp ‘prullenbakkenarmoede’. Uit de eerder gestelde vragen bleek dat de VVD voorstander is van plaatsing en leging van meer publieke prullenbakken langs wandel- en fietsroutes en rondom openbare parkeerplaatsen bij de sportverenigingen in Maarssen-Dorp. De gemeente reageert terughoudend op de vragen al geeft het wel aan eind van dit jaar een project te starten om de wandel- en fietsroutes na te lopen. (Archieffoto ter illustratie).

Uit de antwoorden op door de VVD gestelde vragen blijkt dat er in Stichtse Vecht geen ‘prullenbakbeleid’ is: ‘We hebben niet in beeld in hoeverre ons areaal aan prullenbakken zich verhoudt tot (populaire) wandel- en fietsroutes, Evenmin is hier beleid voor opgesteld. De door de VVD genoemde ‘witte vlekken’ zouden in beeld kunnen/moeten komen op basis van FiXi-meldingen en eigen waarneming specifiek over dit onderwerp.’

De gemeente gaat in het najaar van 2021 wel een project opstarten om de situatie langs de fiets- en wandelroutes eens te bekijken: ‘Wij zijn voornemens om in Q4 een project te starten waarin we in ieder geval de wandel- en fietsroutes zullen nalopen. Uiteraard zullen wij de plaatsing van een afvalbak overwegen als er aantoonbaar sprake is van een te kort of een ondoelmatige spreiding van afvalbakken. Gelet op het feit dat er geen beleid voor de plaatsing van afvalbakken is vastgesteld, blijft de afweging over nut en noodzaak enigszins subjectief. Ook het kostenaspect, plaatsing en legen, speelt voor ons in deze afweging een rol.’

De VVD stelde ook de situatie bij de parkeerterreinen van sportverenigingen aan de kaak: ‘Bij sportverenigingen als MHV Maarssen en VV Maarssen wordt op de parkeerterreinen veelal in auto's lachgas gebruikt en de ampullen worden uit de auto gegooid. Ook de meegenomen etenswaren worden achtergelaten op openbaar terrein. Is het College met ons van mening dat juist op plaatsen waar veel jeugd komt, de openbare prullenbakken eerder overvloedig aanwezig zouden moeten zijn? En is het College bereid ook hier een toename van het aantal prullenbakken te realiseren?’

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie daar op: ‘Het college deelt niet de mening dat juist op plaatsen waar veel jeugd komt, de openbare prullenbakken eerder overvloedig aanwezig zouden moeten zijn. Het college constateert dat er regelmatig geen of onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de op dergelijke locaties aanwezige afvalbakken. Dit is helaas ook een mentaliteitskwestie. Het plaatsen van meer afvalbakken op dergelijke locaties is naar de mening van het college dan ook niet de oplossing voor het probleem. Specifiek kijkend naar de locatie MHV Maarssen is het aantal prullenbakken (2 stuks) afdoende. Op het parkeerterrein bij VV Maarssen zullen wij één of wellicht meerdere extra prullenbakken bijplaatsen.’