Partijen ondertekenen convenant Cultuureducatie Stichtse Vecht

Op 14 april ondertekenden alle basisscholen in Stichtse Vecht samen met gemeente, Leerorkest SV en Kunst Centraal het convenant Cultuureducatie Stichtse Vecht. Partijen beloven te zorgdragen voor cultuureducatie en in het bijzonder muziekonderwijs.

Meer nieuws