Plannen voor uitbreiding woonwijk Cronenburgh

De gemeente heeft dit jaar een formeel verzoek ontvangen van een ontwikkelaar om mee te werken aan de uitbreiding van de wijk Cronenburg in Loenen aan de Vecht.

Het college van B&W en de gemeenteraad zullen dit jaar een besluit nemen over de principiële vraag of en onder welke voorwaarden woningbouw wordt toegestaan op deze plek: 'Op dit moment wordt gekeken welke mogelijkheden de gemeente ziet voor het gebied en welke kaders meegegeven kunnen worden aan de initiatiefnemer. Deze kaders zijn gebaseerd op bestaand beleid waaronder de woonvisie.'

Omdat de woningbouwloatie buiten de contouren ligt van waar gebouwd mag worden, zal ook de provincie betrokken moeten worden bij het plan. 

Het college en de gemeenteraad moeten eerst een principebesluit nemen of en onder welke voorwaarden ze mee willen werken aan deze ontwikkeling. Pas daarna kan er een intentieovereenkomst worden gesloten met de ontwikkelaar. Er wordt op dat moment ook een plan van aanpak gemaakt voor de hele procedure inclusief het overleg met bewoners.