Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Gemeente Stichtse Vecht verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200,- per kalenderjaar ongeacht het soort huishouden (alleenstaand/alleenstaande ouder/gehuwd). De wijziging biedt een ruimere coulance voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en een uniforme richtlijn voor de vrijlating van giften.

Met de herziening van deze beleidsregels wordt mede invulling gegeven aan een op 30 maart 2021 raadsbreed aangenomen motie (op initiatief van Het Vechtse Verbond) in Stichtse Vecht en een eerder dit jaar aangenomen Tweede Kamer motie.