Extra druk voor wijkteams door inhaalslag Veilig Thuis

Extra druk voor wijkteams door inhaalslag Veilig Thuis

Vanuit Veilig Thuis Utrecht zijn de afgelopen weken tientallen meldingen doorgezet naar de wijkteams van Stichtse Vecht. Dit levert per direct extra druk op bij de wijkteams. De gemeente zet extra formatie in om de meldingen snel op te pakken. De meldingen hebben volgens de gemeente geen betrekking op acuut onveilige situaties.

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal advies- en meldpunt: Veilig Thuis, advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis). In Nederland functioneren 26 Veilig Thuis organisaties.

Uit een landelijk rapport blijkt dat een aantal zaken goed verloopt zoals het snel opheffen van onveilige situaties, goed gekwalificeerd personeel en zaken worden in samenhang met het lokale veld opgepakt. Een aantal zaken verliep in het merendeel van de Veilig Thuis organisaties nog niet goed. Het gaat om de volgende punten: ‘zicht houden op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens’, ‘te allen tijde bereikbaar en beschikbaar’, ‘onvoldoende personeel’ en ‘kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel (registratiesysteem)’.

Veilig Thuis Utrecht (waaronder Stichtse Vecht valt) scoort niet goed op het tijdig afhandelen van de triage (minimum termijn 5 dagen) en onderzoeken (minimum termijn 10 weken). Er is de afgelopen maanden een achterstand ontstaan bij Veilig Thuis Utrecht; de oorzaak was onder andere het invoeren van een nieuw registratiesysteem. Deze achterstand is de afgelopen weken ingehaald.

Voor Stichtse Vecht betekende dit dat er tientallen meldingen vanuit de organisatie zijn doorgezet naar de wijkteams. Extra inzet is in gang gezet.