Tienhovense Plassen en Breukeleveense Plas; een bijzonder stuk natuur

In Gemeente Stichtse Vecht liggen de Tienhovense Plassen en de Breukeleveense of Stille Plas, ze worden gescheiden door de Kanaaldijk. Over deze dijk loopt een pad en je mag hier alleen te voet of op de fiets overheen. Het gebied wordt door Natuurmonumenten beheert.

Tienhovense Plassen
Het is een bijzonder stukje natuur dat veel weide-, water- en moerasvogels als hun thuis en broedgebied zien. En als ik zeg veel bedoel ik dan ook heeeeel veel, zoals zwanen, ganzen, eenden. Zo broeden er zeldzame broedvogels als het woudaapje, de roerdomp en zwarte stern. Weidevogels als grutto, tureluur, watersnip bevolken het gebied.

Breukeleveense Plas
De Breukeleveense Plas wordt ook wel Stille Plas genoemd. Hier broedt een kolonie purperreigers. Zwarte sterns maken gebruik van de nestvlotjes die in het water liggen. Aan de oostkant van de Breukeleveense Plas vind je het Weerslootgebied. De Weersloot, die midden door het gebied loopt, lag hier al in de Middeleeuwen. Vanaf de Kanaaldijk kunt je genieten van dit prachtige stukje oud Nederland. Kijk je vanaf deze dijk richting het Weerslootgebied, dan zie je ook de eendenkooi.

De Eendenkooi van Breukeleveen
Verscholen in het oude broekbos naast de Kanaaldijk ligt de eendenkooi van Breukeleveen. Hier werden vroeger eenden gevangen voor consumptie. Nu is het een rustgebied voor vele vogels en reeën. Je vindt er een kooiplas compleet met vangarmen en rietschermen. In het zomerseizoen kun je elk laatste weekend van de maand met een gids rondkijken in de eendenkooi (alleen bij mooi weer). De rondleiding start bij het toegangshek op de Kanaaldijk.

Wipwatermolen
Aan de Dwarsdijk in Tienhoven staat een Hollandse wipwatermolen, genaamd "De Trouwe Waghter" of zoals de molen tegenwoordig heet "De Trouwe Wachter". Voor de officiële naam aangenomen werd, werd de molen ook "Dwarsdijkmolen" genoemd. Deze molen verzorgde vanaf 1832 tot 1948 de bemaling van de Oostelijke Binnenpolder. De molen heeft de naam De Trouw Waghter sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze naam heeft de molen te danken aan de rol die de molen voor onderduikers heeft gespeeld. De toenmalige molenaar gaf door middel van diverse wiekstanden signalen door. Naast de molen ligt een houten schutsluis, die in 1982 geheel werd gerestaureerd.

Wandelen bij de plassen
Een mooie wandeling door de Tienhovense Plassen is het Bert Bospad, deze 12 km lange wandeling brengt je rond de plassen. Vooral in het voorjaar zul je hier veel broedende zwanen zien.  Het pad dankt zijn naam aan Bert Bos die hier boswachter was. Het pad loopt dwars door ‘zijn’ gebied, waar hij zijn ziel en zaligheid inzette voor de natuur. Hij overleed in 1996 op vijftig jarige leeftijd. Vandaag hebben we er zelfs herten door het weiland zien lopen nou ja rennen.

Meer informatie kun je vinden op www.natuurmonumenten.nl

Artikel is geschreven door Hedy Talens van: reizenenmeer.blogspot.com