Proces verkeersregelinstallatie Brugstraat mooi staaltje burgerparticipatie

De leefbaarheid in de Brugstaat in Breukelen moet verbeterd worden. De uitwerking van een verkeerslichtenregeling, weginrichting, verkeersgedrag en verkeersbewegingen moeten leiden tot verbeteringen. De verkeersproblematiek rond de Brugstraat wordt samen met de klankbordgroep breed ingestoken.
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de omliggende straten en betrokken bewonerscomité's. Alom wordt geloofd in het instellen van een verkeersregelinstallatie boven de komst van een 2e Vechtbrug. Met behulp van verkeersregelaars is eerder in een zomers weekend getracht een dergelijke situatie na te bootsen. Vorig weekend werd dat herhaald en ook op de maandag daarna werd gekeken naar de verkeersstromen met name die van fietsende scholieren. In het verlengde van nabootsing van de situatie bij een verkeerslichtenregeling wordt in oktober een proef gehouden met een eenrichtingscircuit op het parkeerterrein van de Markt in Breukelen. De gedachte is dat daarmee het doorgaande verkeer via Dannestraat en Herenstraat kan worden gereduceerd. Een concreet voorstel over de te nemen maatregelen in de Brugstraat en omgeving valt in de gemeenteraadsvergadering van december te verwachten. Dat is later dan vooraf was bepaald. De klankbordgroep heeft aangegeven zorgvuldigheid te laten prevaleren boven snelheid.

Meer nieuws