Klachten over uitvoering schuldhulpverlening gemeente Stichtse Vecht

Maarssen 2000 roept inwoners, die klachten hebben over de schuldhulpverlening van de gemeente Stichtse Vecht, op zich bij haar te melden.
Bij Maarssen 2000 komen regelmatig klachten binnen over de schuldhulpverlening die in de gemeente Stichtse Vecht wordt uitgevoerd door Daniëls en Dekkers. Een veel gehoorde klacht is dat cliënten pas weken nadat zij de door Daniëls en Dekkers gevraagde gegevens hebben aangeleverd te horen krijgen dat deze niet compleet zijn en aanvullende gegevens moeten worden ingeleverd. Dit levert onnodig tijdverlies op in het traject. Ook blijkt dat afspraken niet worden nagekomen, zoals het niet informeren van schuldeisers over het feit dat cliënten zich hebben aangemeld voor een schuldhulpverleningtraject. Met veel schuldeisers is de afspraak gemaakt dat er een zgn. stabilisatieovereenkomst afgesloten kan worden, waardoor schuldeisers (voorlopig) de incasso van hun vorderingen uitstellen. Hierdoor ontstaat er rust voor de cliënten en wordt er tijd gecreëerd om tot een schuldenregeling te komen. Nu schuldeisers niet tijdig worden geïnformeerd door Daniëls en Dekkers komen de cliënten steeds verder in de problemen. Toen de gemeente Stichtse Vecht vorig jaar besloot de uitvoering van de schuldhulpverlening weg te halen bij de Plangroep en over te dragen aan Daniëls en Dekkers, heeft Maarssen 2000 zicht al zeer kritisch uitgelaten. Dit kritisch geluid kwam voort uit ervaringen die andere gemeenten met Daniëls en Dekkers hadden opgedaan. Volgens wethouder Vital van der Horst waren deze berichten niet juist en was Daniëls en Dekkers een uiterst betrouwbaar bedrijf. De twijfels die Maarssen 2000 toen had over Daniëls en Dekkers zijn de afgelopen maanden, door de verschillende klachten van cliënten, eerder toe dan afgenomen. Reden voor Maarssen 2000 om nu de inwoners van Stichtse Vecht die ervaring hebben (gehad) met de uitvoering van de schuldhulpverlening in Stichtse Vecht door Daniëls en Dekkers te vragen deze met ons te delen. Dit kan door een mail te sturen naar ron.druppers@stichtsevecht.nl een privé bericht te sturen via FaceBook of (dagelijks na 12 uur) te bellen naar 0346 580066. De binnengekomen klachten zullen door ons worden gebundeld en als input dienen voor (schriftelijke) vragen die wij hierover aan het college van Burgemeester en Wethouders zullen gaan stellen. Het is vanzelfsprekend dat hierbij de privacy van cliënten blijft gewaarborgd.