Loenen/Vreeland: verschillende kerken, één viering

Op zondag 26 januari houdt de Raad van Kerken Loenen/Vreeland om 10 uur ’s ochtends een oecumenische viering in de Ludgeruskerk aan de prinses Margrietlaan in Loenen.
Voorgangers zijn dominee Jeroen de Jong en pastor Jos van Os. De dienst is samengesteld door de pastores en leden van de kerkgemeenschappen van de Raad van kerken Loenen/Vreeland. Als thema is gekozen ‘Is Christus dan verdeeld ?’ Het koor van de Ludgeruskerk verleent medewerking. De vorige oecumenische dienst in september jl. werd druk bezocht en door de aanwezigen zeer gewaardeerd: ‘Een inspirerende viering, prima om elkaar hier samen te ontmoeten, volgende keer kom ik weer’. Ook nu staat na afloop de koffie en thee voor u klaar. Iedereen is van harte uitgenodigd. Ook, of juist, als de zondagse kerkgang niet (meer) tot uw vaste weekritme behoort.