Lokaal Liberaal stelt vragen over fietspad Pauwenkamp en bagger werkzaamheden bij Vechtse Hoeve

Lokaal Liberaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het niet communiceren met belanghebbende over projecten van de gemeente.
Lokaal Liberaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het niet-communiceren met belanghebbende over projecten van de gemeente. Pauwenkamp Er wordt een nieuw fietspad aangelegd voor het Niftarlake College zonder overleg met de wijkcommissie. We hebben vragen gesteld over de juistheid hiervan en waarom de gemeente ervoor kiest het zonder overleg te doen. Baggerwerkzaamheden Park Vechtenstein Het fietspad is de periode van 6 tot 19 maart is afgesloten en er wordt intensief van het weiland gebruik gemaakt door zware machines gedurende het baggeren. Er is geen sprake geweest van communicatie met de gebruiker van dit weiland, de kinderboerderij Vechtse Hoeve, en de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard over de aanvang en aard van de werkzaamheden. Het weiland wordt gebruikt door o.a. de schapen die in de lammer periode zitten en deze zijn niet zomaar even verplaatsbaar. Ook zal op voorhand doorgesproken moeten worden, wat er gebeurt bij eventuele schade aan het weiland. Deze kosten zullen niet voor rekening van de huidige gebruiker moeten komen. Participatie Als de verhalen kloppen over het ontbreken van overleg, dan zijn dit weer voorbeelden van hoe het niet moet. Gezien de participatie-drang van het college, mag dit geen gewoonte worden. De vraag is ook gesteld of de gemeente alsnog in overleg met de beheerder van kinderboerderij Vechtse Hoeve en wijkcommissie pauwenkamp gaat om de werkzaamheden op een juiste manier uit te voeren, rekening houdend met gebruikers. Als het verhaal klopt over het ontbreken van overleg, dan is dit de derde keer in korte tijd, denk ook aan de fietspaden in park Maarssenbroek. Dit mag, gezien de particpatie-drang van het college, toch geen gewoonte worden. Website: http://www.lokaalliberaal.nl. Website: http://www.pauwenkamp.nl.