De Week: Getouwtrek over geluidscherm A2

De gemeente heeft al jaren een juridisch geschil met de aannemer van het geluidscherm langs de A2 en langs Maarssenbroek. Ron Druppers (M2000) en Marnix Veldhuizen (CDA) reageren in De Week.
Het geschil betreft de door de gemeente eerder opgelegde boete vanwege te late levering, problematiek doorhangende onderpanelen, claims met betrekking tot stagnatieschade en corrosie op de aluminium bovenpanelen. In tegenstelling tot het tussenvonnis van de Arbiters is thans sprake van het grotendeels toewijzen van de eisen van Ballast Nedam.