Collegevorming Stichtse Vecht op koers

Informateur Boele Staal heeft na gesprekken geconcludeerd dat het college samengesteld kan worden uit de partijen: D66, VVD, CDA, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP. Het Vechtse Verbond zal steun verlenen aan een college met deze samenstelling.
De partijen bij elkaar hebben gezamenlijk 21 van de 33 zetels in de raad van Stichtse Vecht. Met de keuze van deze partijen wordt voortgeborduurd op de vorige collegeperiode. Opvallend is de wethouderspositie van ChristenUnie-SGP. Begin volgende week verwacht de heer Staal zijn eindrapport te kunnen presenteren aan alle fracties van de gemeenteraad van Stichtse Vecht.