Voorzitters voetbalverenigingen Stichtse Vecht gaan intensief samenwerken

De voorzitters van de voetbalverenigingen in Stichtse Vecht hebben het initiatief genomen om te gaan samenwerken op de voor de verenigingen belangrijke onderwerpen. Het gaat om de verenigingen vv Maarssen, OSM'75, vv DSWM, vv Kockengen, FC Breukelen, osv Nita, sv De Vecht, csv VIOD en vv DOB.
Doelstelling van de samenwerking is om op basis van de aanwezige en beschikbare deskundigheid bij de plaatselijke voetbalverenigingen, ervaringen te delen die ten goede komen aan de voetbalverenigingen in Stichtse Vecht. In een brief aan het college en de gemeenteraadsleden stellen de voorzitters in een gezamenlijke brief: "Na een aantal bijeenkomsten en een inventarisatie komen wij tot de conclusie dat wij aan het onderhoud van onze velden de hoogste prioriteit willen geven om een maximale beschikbaarheid en bespeelbaarheid te kunnen waarborgen. Dit onderwerp is mede van belang omdat de huidige constateringen vanuit de verenigingen is dat de kwaliteit van het onderhoud onvoldoende is om bovenstaande te kunnen waarborgen." De verenigingen vragen de wethouder om het bestek op basis waarvan de beheerder de activiteiten uitbesteed aan de uitvoerder op korte termijn ter beschikking te stellen. Volgens de verenigingen zijn zij niet op de hoogte van de gemaakte afspraken en kunnen zij op basis daarvan geen oordeel vellen over het uitgevoerde onderhoud van de velden.

Meer nieuws