Onderhoud speelveld bij Cramerlaan

Lokaal Liberaal vraagt de aandacht voor het onmogelijk maken van onderhoud aan het speelveld bij de Cramerlaan. Na het aanpassen van het gebied rondom de basisscholen is de toegang tot het veldje voetgangersvriendelijk gemaakt.

In de wijk Zandweg Oostwaard is afgelopen periode een schoolzone aangelegd rondom de twee basisscholen in die wijk. Met de uitvoering van dit plan zijn er ook verschillende gedeeltes opnieuw ingericht. Er is bijvoorbeeld bij de ingang naar het speelveld een hek neergezet, die voertuigen, fietsers en brommers moet weren.

Dit is op zich een goede zaak, maar er wordt hierdoor ook voor gezorgd dat het onmogelijk wordt om de gemeentelijke taken op deze locatie goed uit te voeren. De wagens van de gemeente kunnen niet bij de afvalbakken komen en de grasmaaimachines kunnen het gras niet meer maaien. Ook ander onderhoud aan het veldje zal hierdoor onmogelijk worden.

Hierdoor zal het speelveld nog meer achterstallig onderhoud oplopen.
Ons inziens zal het speelveld zo nog sneller achteruit gaan en verpauperen.

Lokaal Liberaal heeft bij de gemeente hierover vragen gesteld.
Dit is gedaan zodat deze situatie officieel bekend is en te zorgen dat er maatregelen worden genomen om toekomstig onderhoud mogelijk te maken. 

Website: http://www.lokaalliberaal.nl.

Facebook: http://www.facebook.com/GroepFrankVanLiempdtLokaalLiberaal.

 


Meer nieuws