Gesprek verenigde voetbalvoorzitters en gemeente naar aanleiding van WOB-verzoek

In de zomer van 2014 stuurden de verenigde voetbalvoorzitters van de voetbalclubs in Stichtse Vecht een brandbrief naar de gemeente. De brief bevatte een WOB-verzoek waarmee de verenigingen inzage wilden in de onderhoudsbestekken van de buiten sportparken.

De gemeente nodigde onlangs de verenigde voetbalvoorzitters uit voor een gesprek. Dit gesprek vond halverwege september plaats. De gemeente over dit gesprek: "Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente het bestek toegelicht en er is ingegaan op vragen en klachten. In het bestek is het jaarlijks onderhoud van alle door de gemeente beheerde buitensportvoorzieningen ondergebracht. Dit maakt het lastig leesbaar en afgesproken is dat er selecties vanuit het bestek worden gemaakt per sportpark en dat er inzicht wordt gegeven in de kosten, zonder dat daarbij de aannemerstarieven worden vrijgegeven. Tevens wordt per sportpark een schouw gemaakt in overleg met de vereniging, aannemer en de gemeentelijke toezichthouder."

Daarnaast is gesproken over de toekomst; zelfredzaamheid van de verenigingen. Op korte termijn wordt een vervolgbijeenkomst gepland. Zowel de verenigde voetbalvoorzitters alsook de gemeente hebben het vertrouwen in de samenwerking uitgesproken aldus de gemeente Stichtse Vecht.

RTV Stichtse Vecht publiceerde eerder over de situatie:
www.rtvstichtsevecht.nl/nieuws/article/10890/voorzitters-voetbalverenigingen-stichtse-vecht-gaan-intensief-samenwerken/
www.rtvstichtsevecht.nl/nieuws/article/14215/beheer-en-onderhoud-van-de-velden-naar-voetbalclubs/