Lokaal Liberaal maakt zich zorgen over verkeersexamen en veiligheid

Dit jaar is de organisatie van het theoretisch- en praktisch verkeersexamen voor leerlingen van groep zeven van het basisonderwijs gestopt. Ronald van Liempdt maakt zich er, namens Lokaal Liberaal, ernstig zorgen om. Er heeft zich namelijk geen nieuwe organisator gemeld, waardoor het verkeersexamen van 2016 op de tocht komt te staan. Lokaal Liberaal heeft om die reden vragen gesteld aan het college van B&W in Stichtse Vecht.

“Tijdens het schriftelijk Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Daarbij vergroot deelname aan het VVN praktisch Verkeersexamen de aandacht voor (praktisch) verkeersonderwijs op school. Het maakt ook de ouders bewuster van het belang van verkeersonderwijs en van een gedegen verkeersopvoeding thuis. Tevens maakt de fietscontrole die aan het VVN praktisch Verkeersexamen vooraf gaat, kinderen en ouders bewust van het belang van een veilige fiets.” Begint Ronald van Liempdt zijn verhaal. Van Liempdt vraagt zich af of het college bekend is met het stoppen van de ‘oude’ organisatie, en dat daardoor het verkeersexamen in 2016 geen doorgang vindt. Ook wil hij weten of het college het met hem eens is dat dit examen een jaarlijks terugkerend gebeuren moet zijn voor groep zeven van de basisscholen, en dat het verkeersexamen een nuttige en gewenste activiteit is betreffende de verkeersveiligheid van onze kinderen. “Wij als Lokaal Liberaal zijn van mening dat de gemeente Stichtse Vecht, in navolging van vele andere gemeenten, de algemene organisatie op zich kan nemen” aldus Ronald van Liempdt. Aan de wethouder vraagt hij op korte termijn de huidige situatie in kaart te brengen en stappen te nemen om de algemene organisatie weer structureel op poten te krijgen, en hen op de hoogte te willen houden van deze vorderingen in de raad informatie brieven, zodat we op de hoogte blijven van de borging van het praktisch verkeersexamen voor de komende jaren.


Meer nieuws