2,7 % van de woningeigenaren maakt bezwaart tegen de WOZ-taxatie

Onlangs belandde de gemeentelijke belastingaanslag - gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning - in de digitale brievenbus van de overheid. Uit gegevens van Independer blijkt dat in Stichtse Vecht in 2022 2,7 % van de woningeigenaren bezwaar heeft gemaakt. In Stichtse Vecht is de administratie van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan BGHU, een belastingsamenwerking tussen gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht. Dit als gevolg van een mislukte belastingsamenwerking in BSWW tussen gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. 

Gemiddeld is de WOZ in Nederland met 17% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat steeds meer mensen bezwaar maken. Uit onderzoek van Independer op basis van data van het CBS, COELO en de Waarderingskamer blijkt dat in Stichtse Vecht 2,7 % van de woningeigenaren in 2022 bezwaar heeft aangetekend tegen de vastgestelde WOZ-waarde. De WOZ wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen. Zo gebruikt de gemeente de WOZ voor de OZB (onroerendezaakbelasting) en de rioolheffing. De belastingdienst gebruikt de WOZ bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait). Een hogere WOZ heeft dus invloed op verschillende kostenposten aldus experts. Koploper is het Limburgse Bergen waar 14,5 % van de eigenaren van woningen bezwaar heeft aangetekend tegen de hoogte van de WOZ.

Bent u het niet eens met uw aanslag voor gemeentebelastingen of met de vastgestelde WOZ-waarde van uw pand? Neem dan eerst contact op met de medewerkers van BghU: 'Door er samen naar te kijken is het indienen van een bezwaarschrift misschien niet meer nodig. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 088-0640200.'

Haast is wel geboden; u heeft na dagtekening zes weken de tijd om bezwaar te maken of contact op te nemen met BghU.