Nieuwe jachthaven voor Vreeland

De gemeenteraad van Stichse Vecht heeft vanavond ingestemd met het bestemmingsplan ‘Aanlegplaatsen Vreeland Noordoost’ die voorziet in de aanleg van een haven voor 60 aanlegplaatsen met bijbehorende voorzieningen waaronder een vaste brug, inlaatplaats, steigers, parkeerplaatsen en een verenigingsgebouw met ondergeschikte horeca. Twintig van de 60 aanlegplaatsen zijn gereserveerd voor de bestaande inwoners van Vreeland. De overige aanlegplaatsen gaan naar toekomstige bewoners van de nieuwbouwwoningen in Vreeland Oost. Alleen de fractie van het CDA stemde tegen het plan.

Een deel van de inwoners van Vreeland vrezen toenemende overlast. De overlast zit hem voor een groot deel in de mogelijke ontwikkelingen in het verenigingsgebouw op termijn. Daarnaast was de hoogte van de toekomstige brug punt van discussie. Volgens wethouder Živković-Laurenta laat het geldende bestemmingsplan ter plaatse een brug toe met een bouwhoogte van 21 meter. De genoemde brug heeft een doorvaarthoogte van 2,47. Er bestaat dan ook geen juridische grond om de hoogte van de brug ter discussie te stellen.