Burgemeester sluit Jeugdhonk Kockengen per direct [UPDATE]

Jeugdhonk ’t Honk in Kockengen is met ingang van zaterdag 2 juli 2016, 12.00 uur op last van burgemeester Witteman gesloten voor alle activiteiten. De burgemeester is om meerdere redenen tot dit besluit gekomen. Zo heeft de jongerenvereniging die het pand gebruikt, geen gebruiks- en horecavergunning. Daarnaast vindt alcoholverkoop plaats zonder vergunning, mogelijk ook aan minderjarigen. Burgemeester Witteman: “ik wil ter bescherming van de jongeren, zeker ook de minderjarigen, hier geen enkel risico nemen.” De burgemeester heeft zijn besluit tot sluiting vrijdag toegelicht aan het bestuur van de jongerenvereniging. Zaterdag om 12.00uur vond de voorlopige sluiting plaats. Hoewel het bestuur al had aangegeven mee te werken aan deze sluiting kwamen er de nodige handhavers opdraven. Werd het slot vervangen en de notificatie op de toegangsdeur aangebracht.

Het jeugdhonk aan de Sportweg in Kockengen,wordt sinds 2009 beheerd door de jongeren zelf. Het is oorspronkelijk opgericht in het kader van jeugdbeleid en ter preventie van overlast van de jeugd. Vooruitlopend op het aanvragen van de benodigde vergunningen is tot 2015 toegestaan dat er kleinschalig drank geschonken werd, in aanwezigheid van een jongerenwerker. In 2015 heeft de gemeente geïnvesteerd in de veiligheid en geluidwerendheid van haar gebouw met de duidelijke opdracht aan de jongerenvereniging om nadien te voldoen aan alle vereisten. Het bestuur kreeg een jaar de tijd om de vergunningen aan te vragen. Daarbij hebben er, na controles, diverse gesprekken met het bestuur plaatsgehad.

Geconstateerd is nu dat de jongerenvereniging een jaar later op diverse fronten in gebreke blijft. 
De vereniging huurt het gebouw van de gemeente, echter zonder dat men een huurovereenkomst wil tekenen. Voor het pand is geen gebruiksvergunning aangevraagd. Er hebben verbouwingen plaatsgevonden zonder vergunning. De brandveiligheid is op enkele – kleinere – onderdelen niet in orde. Er vindt alcoholverkoop plaats zonder vergunning op grond van de drank en horecawet.

Burgemeester Witteman: "Ik vind deze situatie niet acceptabel. In mijn gesprek met het bestuur heb ik aangegeven deze situatie niet langer te willen laten bestaan. Het pand mag pas weer open als aan alle vereisten is voldaan. Ik heb het bestuur aangegeven dat mij recent ook vanuit de inwoners van Kockengen diverse signalen over de verkoop van alcohol aan minderjarigen hebben bereikt.“

Het bestuur van de jongerenvereniging heeft in het gesprek met de burgemeester aangegeven te zullen meewerken aan de sluiting. De gemeente Stichtse Vecht is bereid om de vereniging alle ondersteuning geven die nodig is om de vergunningaanvragen op orde te krijgen. Zo hopen zowel het bestuur als de burgemeester tot een finale oplossing van een langlopende situatie te komen.

Het bestuur van 't Honk heeft aan RTV Stichtse Vecht medegedeeld vooralsnog niet te willen reageren maar eerst intern te overleggen. Hoofdredacteur Robbert Oelp heeft aangegeven dat RTV Stichtse Vecht open staat voor hun kant van dit verhaal.


Meer nieuws