Wethouders De Groene en Koops op bezoek bij creatieve dagbesteding “Vernieuwend aanbod voor mensen met een beperking”

Op dinsdag 12 juli brachten wethouders Jacqueline Koops (o.a. maatschappelijke ondersteuning) en Pieter de Groene (o.a. kunst en cultuur) een bezoek aan Atelier Buitengewoon voor creatieve dagbesteding. Deze ondernemers bieden dagopvang voor mensen met een (verstandelijke of psychische) beperking.

Dagbesteding is een Wmo-voorziening voor mensen met een beperking. Denk aan een verstandelijke beperking, een stoornis in het autisme spectrum of een psychische stoornis. De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo en koopt voorzieningen zoals de dagbesteding in bij verschillende aanbieders.  

Innovatie van het aanbod

Wethouder Jacqueline Koops: “Wij willen graag vernieuwing van het aanbod voor dagbesteding. Bij onze inkoop van dagbesteding letten we daar speciaal op. Gemeente Stichtse Vecht is op zoek naar innovatieve, slimme combinaties. Het initiatief van deze twee ondernemers sluit prachtig aan op onze wens om te vernieuwen en te innoveren.”

Wethouder De Groene vult aan: “We zien de trend dat dagbesteding anders wordt georganiseerd dan in het verleden. Deze lokaal ontwikkelde en georganiseerde creatieve dagbesteding is een goede aanvulling op ons bestaande aanbod. Hier wordt de verbinding gelegd tussen enerzijds zorg en anderzijds kunst en cultuur.”  

Talenten benutten

Mensen met een bepaalde beperking kunnen samen gebruik maken van  dagbesteding. Jacqueline Koops: “Mooi dat deze creatieve dagbesteding uitgaat van de talenten en interesses die mensen hebben. Dagbesteding moet meer zijn dan ‘iemand bezig houden’ want mensen met een beperking kunnen vaak nog zoveel meer. Dat wordt weleens vergeten.”  

Wat is dagbesteding

Met dagbesteding geef je een zo zinvol mogelijke invulling aan de dag. Je kunt iets nieuws leren terwijl je tegelijkertijd andere mensen leert kennen. Zo stimuleert de gemeente de participatie van inwoners met een beperking. Mensen die in aanmerkingen komen voor dagbesteding kunnen  gebruik maken van een van de dagbestedingen die de gemeente heeft ingekocht of zelf dagbesteding inkopen met hun Persoonsgebonden budget (Pgb). Meer weten over dagbesteding en Pgb? Kijk op www.stichtsevecht.nl.  

Creatieve dagbesteding

Atelier Buitengewoon heeft creatieve dagbesteding opgezet voor mensen met een beperking. In een kleinschalig atelier in Breukelen geven Soley Omardottir en Quina de Graaf individuele begeleiding en persoonlijke aandacht bij allerlei kunstvormen zoals schilderen, tekenen, werken met klei of schrijven maar ook handwerken. Meer weten? Kijk op www.atelier-buitengewoon.nl.

Denkt u dat deze vorm van dagbesteding voor u passend is? Dan kunt u deze financieren via een Pgb. Kijk voor de voorwaarden op www.stichtsevecht.nl.