Eigen bijdrage Maarssen 2000: 'Bisonspoor 2.0, als landmark in 2025'

Gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust b.v. de eigenaar van winkelcentrum Bisonspoor, had de leden van de Raad op dinsdagavond 20 september uitgenodigd voor een informatieve commissiebijeenkomst. Met als doelstelling te discussiëren over winkelen in 2025 in winkelcentrum Bisonspoor Maarssenbroek. Arjan Kroon was daar als commissielid van Maarssen 2000 bij aanwezig.

De doelstelling van een informatieve commissie is om Raads- en commissieleden in de gelegenheid te stellen hun kennis te vergaren en zodoende een goed oordeel te kunnen vormen over aankomende projecten. Maarssen 2000 is daar namens de kiezers natuurlijk bij aanwezig!

Wethouder Franko Zivkovic-Laurenta (D66) introduceerde de avond door aan te geven hoe belangrijk een goed winkelcentrum is voor de bewoners van Stichtse Vecht en met name Maarssenbroek. De concurrentie ligt op de loer door het nog te realiseren winkelcentra met een vloeroppervlak van 22.000 vierkante meter in Leidsche Rijn. Tien minuutjes met de auto vanaf Maarssenbroek. Bisonspoor 2.0 moet die concurrentie voor blijven, aldus de wethouder.


Bisonspoor gaat flink op de schop als het aan de eigenaar Wintert Trust ligt. De kosten van aanpassen parkeergarages, winkelstraten en kantoren komen op rekening van Winter Trust. De omgeving, het groen, en straten ten laste van gemeente Stichtse Vecht. Uw rekening dus, als bewoner van Stichtse Vecht.

De weg langs het politiekantoor en AH wordt een voetgangersgebied. Het marktplein moet ruimte gaan bieden aan horeca. De centrale hal een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het lelijk geworden beton krijgt door wandversiering een nieuwe look. De gemeente heeft alvast 900 duizend euro gereserveerd voor aanpassen van het marktplein.

De aanwezige leden van de Raad werd verzocht deel te nemen aan een brainstorm sessie. Per tafel werd getekend en beschreven hoe of het Bisonspoor er in 2025 uit moet zien. Arjan Kroon (Maarssen 2000): "De voorzitter van de tafel had duidelijk als opdracht meegekregen om tenminste een paar vragen te stellen. Zo werd er even terloops gevraagd of wij –leden van de Raad en commissie- het ook een goed idee leek een landmark te maken bij het Bisonspoor. Doel van de landmark is dan herkenning en zichtbaarheid met name vanaf de snelwegen rond Maarssenbroek. (van Dale beschrijft landmark als een opvallend bouwwerk in het landschap) En opvallend wordt het!

Het voorstel is om op de plek waar nu parkeergarage P2 staat een woontoren van 20 etages hoog te maken. Dat als de landmark van het Bisonspoor. Vraag 2 was of wij, ondanks de woonvisie die de Raad al geruime tijd geleden heeft vastgesteld, de 30% verplichte sociale woningbouw die in dit visiestuk staat opgenomen, voor project Bisonspoor 2.0 niet nodig vinden."

Arjan Kroon (M2000) reageerde hierop met grote verbazing: "De Raad stelt vast dat bij elk bouwproject in Stichtse Vecht tenminste 30% bestaat uit sociale woningbouw. Hoezo nu dan niet?"

Wethouder Franko Zickovic-Laurenta (D66) werd na afloop dan ook nog maar eens om duiding gevraagd door Kroon. Commissielid Arjan Kroon (M2000) hierover: "De wethouder legde mij uit dat het aanpassen van het winkelcentrum Bisonspoor een kostbaar gebeuren is voor eigenaar Winter Trust. Om die reden, vervolgde de wethouder zijn uitleg, verlangt Winter Trust wel dat zij een woontoren van tenminste 20 etages hoog moet kunnen neerzetten met woningen in het duurdere segment. Dan past daar geen 30% sociale woningbouw in, want dan levert het te weinig op voor Winter Trust b.v. aldus de met droge ogen vertellende wethouder Zivkovic-Laurenta."

Arjan Kroon tot slot: "Maarssen2000 blijft scherp letten op de naleving van de afgesproken 30% sociale woningbouw. En zal dat dus ook bij dit project Bisonspoor 2.0 blijven doen!"


Meer nieuws