Rechtszaak van projectontwikkelaar tegen bewoners die de aanleg van het Jaagpad bij Op Buuren tegenhouden.

In antwoord op schriftelijke vragen die Maarssen 2000 op 17 november jl. heeft gesteld, heeft het college geantwoord dat de projectontwikkelaar een civiele procedure gestart is om de aanleg van het Jaagpad langs de Vecht bij Op Buuren in Maarssen af te dwingen.

Maarssen 2000 had het college gevraagd de raad op de hoogte te stellen over de huidige stand van zaken omtrent het Jaagpad.

Daar is het volgende antwoord op gekomen.

"De ontwikkelaar is een civiele procedure gestart bij de Rechtbank Midden-Nederland om een titel te krijgen om de anleg van het Jaagpad prvaatrechterlijk af te dwingen bij de eigenaren van de gronden.

In overleg met de gemeente heeft de ontwikkelaar de entrees van het jaagpad al aangelegd. De aanleg vond plaats op gronden die nog in eigendom zijn bij de ontwikkelaar.

Inmiddels hebben wij via de ontwikkelaar vernomen dat de advocaat van de bewoners heeft gereageerd op de dagvaarding. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op basis van de ingediende stukken een datum bepaald (begin februari) voor een comparitie na antwoord.

Wij zullen u op de hoogte houden over het verdere verloop van het dossier en de civiele procedure."

Fractievoorzitter Ron Druppers van Maarssen 2000 is gematigd optimistisch na deze antwoorden.

"Eindelijk gebeurt er iets, maar 1 van de 2 entrees is al 1,5 jaar geleden aangelegd en bovendien is er nog 1 kavel in eigendom van de ontwikkelaar. Dit betreft de tuin van een projectdirecteur. Ook hier het pad al aanleggen is in mijn ogen een kwestie van lef tonen."

Verder zegt Ron Druppers dat hij zich nog beraadt op aanvullende vragen.


Meer nieuws