Praktisch Verkeersexamen gecontinueerd

Door een éénmalige bijdrage van drieduizend euro van het LEA budget wordt het praktisch verkeersexamen in de kernen Maarssen, Maarssenbroek en Tienhoven in 2017 gecontinueerd. 'Met behulp van dit budget zal de coördinatie van het praktisch verkeersexamen 2017 uit worden gevoerd én de organisatie dusdanig vorm worden gegeven dat de coördinatie na 2017 op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd. Voor de jaren na 2017 zullen de deelnemende scholen de coördinatie op zich nemen zonder extra financiële ondersteuning vanuit de LEA budgetten. Onderzocht zal worden of bij toerbeurt scholen de taak op zich kunnen nemen of de school die de coördinator levert financieel wordt gecompenseerd door de overige scholen,' aldus gemeente Stichtse Vecht. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Meer nieuws