Lokaal Liberaal stelt vragen over stroomstoringen in Maarssen-dorp

Onlangs is Maarssen-dorp tweemaal getroffen door een langdurige stroomstoring. Hiervan hebben veel huishoudens en ondernemers de negatieve gevolgen van ondergaan.

De vraag welke vooral leeft onder de inwoners is waarom het zo kort na elkaar optreed en of dit een voorteken is dat dit in de toekomst steeds vaker gaat gebeuren.

De fractie heeft over dit onderwerp een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen gaan er over, of het college al weet wat de oorzaak was van de storingen. En of er maatregelen getroffen gaan worden om toekomstige stroomstoringen te beperken, of zelfs te voorkomen.

Lokaal Liberaal is zeer benieuwd naar de bevindingen van het college.

De vragen zijn terug te lezen op: http://lokaalliberaal.nl/?p=540