Restauratie Molen Buitenweg van start

Utrechts Landschap start begin april met de restauratie van de Molen Buitenweg in Oud-Zuilen. De kleinste wipwatermolen van de provincie Utrecht brandde vorig jaar maart af. De molen wordt de komende maanden in zijn oude staat hersteld zodat er eind 2017 weer een draaiende en werkende molen staat langs de Zuilense Ring.

Met de restauratie van de molen in zijn oude glorie, voegen we een nieuwe laag aan de geschiedenis toe,’ aldus directeur-rentmeester Saskia van Dockum. Utrechts Landschap heeft samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gekeken welke onderdelen van de afgebrande molen bruikbaar zijn voor de restauratie. ‘Het geraamte van de molen bleek nog goed bruikbaar. De eiken balken uit 1830 bleken zo robuust, dat ze tijdens de brand maar in beperkte mate zijn aangetast. We schrapen ze af en verstevigen ze. Zo kunnen we ze hergebruiken,’ vertelt Van Dockum. ‘Ook veel ijzeren onderdelen kunnen we opnieuw gebruiken. De wieken van de molen helaas niet. Die moeten we opnieuw maken.’

Het afbranden van de molen ging veel mensen aan het hart. Na de brand werd al snel door omwonenden een crowdfundingsactie georganiseerd, waarmee zij een deel van het geld voor de restauratie binnenhaalden. Van Dockum: ‘Het was fantastisch voor ons en de molenaars om te ervaren dat zo veel mensen zich betrokken voelen en zich voor de molen willen inzetten.’

De molen vormt samen met de naastgelegen Molen van de Polder Westbroek en het sluizencomplex een uniek ensemble. Van Dockum: ‘Dit ensemble blijft dankzij de restauratie behouden en krijgt een nieuwe toekomst. Ik kan haast niet wachten tot het moment dat het plaatje weer compleet is!’.