Kindertelefoon, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor moeten blijven!

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Stichtse Vecht rond de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en de landelijke telefonisch hulpdienst voor volwassenen Sensoor.

Recentelijk luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten vanaf 2018.

Van Dijk wil weten of het college van B&W van Stichtse Vecht met de PvdA-fractie Stichtse Vecht het grote belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van Stichtse Vecht deelt, of het college voornemens is een overeenkomst te sluiten met de stichting De Kindertelefoon, AKJ en Sensoor, en wanneer het college concrete duidelijkheid kan scheppen.

 


Meer nieuws