Onderhoud Dorpskerk Campus Maarssen: ’t Honk en Het Trefpunt

Van 1 t/m 5 mei 2017 is 't Honk (Kerkweg 17a) rigoureus opgeknapt en de fietsenstalling bij Het Trefpunt (Kerkweg 21) vervangen. Een team van vrijwilligers heeft hierbij geholpen. De Dorpskerk, ’t Honk, Het Trefpunt en de Begraafplaats vormen samen, sinds de vorming van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM) tussen wijkgemeenten De Ark, Ichthus en Ontmoetingskerk op 11 januari 2015, de Dorpskerk Campus.

De voorzitter van de cie. onderhoud Dorpskerk Campus, Henk van Dam, en Henk Zijlstra, de koster van de Dorpskerk, gaven zelf het goede voorbeeld door vijf dagen mee te helpen met het verven van 't Honk. Een deel van de houten kozijnen is vervangen door nieuwe onderhoudsarme kunststof kozijnen met dubbel glas. Bij Het Trefpunt is het oude dak van de fietsenstalling, dat asbest bevatte, door professionals verwijderd en vervolgens is de fietsenstalling door een onderhoudsbedrijf vernieuwd.

Naast de vele uren vrijwilligerswerk bedragen de kosten van dit onderhoud ca. 25.000,--euro. Binnenkort volgt het onderhoud van de Dorpskerk voor ca. 100.000,-- euro. Derhalve totaal zo’n 125.000,-- euro. De kosten van het behoud van de Dorpskerk Campus komen met name voor rekening van leden van de wijkgemeenten Ichthus en Ontmoetingskerk die jaarlijks aan de Aktie Kerkbalans bijdragen. Daarnaast zijn er de opbrengsten van de diverse activiteiten zoals de Oranjebraderie, Kerstmarkt, Oliebollen drive-in, Open Monumentendag en het Verjaardagsfonds.

Zo heeft de Oranjebraderie Dorpskerk op Koningsdag 2017 een bedrag van 9.800,-- euro (bruto) opgebracht. Vele ondernemers uit Maarssen hebben hiervoor producten voor het Rad van Fortuin geschonken. De 3e collecte bij kerkdiensten in de Dorpskerk/Open Hof is altijd bestemd voor het onderhoud gebouwen.

Ook de verhuur van de zalen in 't Honk en Het Trefpunt zorgt voor de nodige inkomsten voor het behoud van de Dorpskerk Campus. Iedereen die een steentje bijdraagt aan het behoud van het oudste monument van Maarssen: bedankt! Zie voor meer info huur zalen en foto’s: www.dorpskerkmaarssen.nl.