Eigen Bijdrage Maarssen 2000: 'Buiten Spelen, niet zo natuurlijk als het lijkt'

Maarssen 2000 heeft om bespreking van het “ buitenspeelbeleid” gevraagd. De nota “Buitenspelen, ja natuurlijk” die in 2014 door de raad is vastgesteld, wordt niet volgens afspraak uitgevoerd, zo constateert de fractie van Maarssen 2000. Het herinrichten en vervangen van speeltoestellen zou uiterlijk gemeente breed in 2020 zijn uitgevoerd. Die datum bleek in november 2016 niet haalbaar, dus werd de Raad toegezegd dat alle vervanging uiterlijk 2022 zou zijn voltooid.

Maarssen 2000 en ook andere politieke partijen hebben meermaals vragen gesteld over de uitvoer van dit plan. Alle fracties worden nl door inwoners en wijkcommissies of dorpsraden benadert dat ze niet op de hoogte waren van de verwijdering; dat het hen niet duidelijk is wanneer de speeltoestellen nu eindelijk worden vervangen, nadat ze verwijderd zijn. Kortom Maarssen 2000 constateert dat er veel onduidelijk is. Ook de schriftelijke vragen die door Maarssen 2000 zijn gesteld, worden niet concreet beantwoord. Wel is het de fractie duidelijk dat het college besloten heeft nog langer tijd uit te trekken dan was afgesproken. De einddatum ligt nu in 2025.

“Het kan toch niet waar zijn dat we in 2014 een besluit nemen en dat we met de uitvoer ervan pas in 2025 klaar zijn”, aldus Riëtte Habes van Maarssen 2000. Het is dan ook niet vreemd dat inwoners het vertrouwen in de overheid verliezen. Helemaal raar is het dat een aantal speelplaatsen nu het buitenspelen juist weer gaat beginnen, niet meer gebruikt mogen worden en er een hek om staat. Zo ligt een deel van het Superspeelspoor in park Maarssenbroek al maanden buiten gebruik. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend en dat hoort niet zo te zijn.

Maarssen 2000 roept daarom inwoners, wijkcommissies en dorpsraden van zich te laten horen. Kom morgen naar de commissievergadering en maak gebruik van het inspreekrecht. Meld u aan voor dinsdag 30 mei, 12.00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl en neem contact op met Maarssen 2000: Riette Habes 06 417 69 790 , r.habes@planet.nl Twitter @maarssen2000 of facebookpagina Maarssen2000


Meer nieuws