Eigen bijdrage Maarssen 2000: UPDATE: Buiten Spelen, niet zo natuurlijk als het lijkt!

De fractie van Maarssen 2000 heeft afgelopen dinsdag het Buitenspelen weer op de agenda gezet. Aanleiding was het feit dat aan inwoners gecommuniceerd is dat de uitrol ervan toto 2025 gaat duren.

Voor Maarssen 2000 een onacceptabel verhaal.
Er is al 4 jaar gaan zitten in het proces om de nota Buitenspelen natuurlijk samen met inwoners op te stellen en dan gaan we er ook nog eens 11 jaar over doen om dat uit te voeren? "Dat kan toch niet waar zijn, aldus commissielid Riette Habes"
.
En bij navraag bij een aantal wijkcommissies blijkt ook nog eens dat het aangepaste uitvoerplan afwijkt van het vastgestelde beleid. Daar was de commissie en ook de wethouder zich niet van bewust, die gingen ervan uit dat het vastgestelde beleid ook helemaal gevolgd werd. Gelukkig maar dat de fractie van Maarssen 2000 bovenop dit dossier zit.

Het kan niet zo zijn dat we aan de voorkant 4 jaar in gesprek gaan met allerlei dorpsraden, wijkcommissies en omwonenden om een breed gedragen beleid op te maken en dan vervolgens dit maar deels ten uitvoer te brengen. Zeker niet als daar door extra geld voor is vrijgemaakt. Natuurlijk kan het zo zijn dat er aanpassingen gedaan moeten worden die niet zijn voorzien, maar dan moet het college dat wel aan de Raad voorleggen. Dat is nu niet gebeurd.

20 juni aanstaande mogen we in de herkansing en staat het onderwerp weer geagendeerd voor de commissievergadering Sociaal Domein. Wij nodigen u graag uit daarbij aanwezig te zijn en wijzen u op het recht van inspreken. Meldt u zich dan uiterlijk maandag 19 juni voor 12.00 uur aan via de griffie@stichtstevecht.nl en blijf ons informeren via r.habes@planet.nl of bel 06 417 69 790


Meer nieuws