Eigen bijdrage Maarssen 2000: Jaagpad OpBuuren in Maarssen wordt in ere hersteld.

De fractie van Maarssen 2000 is verheugd te kunnen melden dat het historische Jaagpad, langs de Vecht bij OpBuuren in Maarssen, voor het eind van dit jaar in ere wordt hersteld.

De fractie van Maarssen 2000 heeft zich sinds de bouw van OpBuuren Buiten hard gemaakt voor de instandhouding en herstel van het cultuurhistorische Jaagpad langs de Vecht. Bij de nieuwbouw van OpBuuren Buiten verdween het Jaagpad. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Maarssen bij de vaststelling van het bestemmingsplan had bepaald dat het Jaagpad na de bouw weer aangelegd moest worden. Jarenlang hebben de projectontwikkelaar, de bewoners en de gemeente onderhandeld om dit mogelijk te maken. De zaak heeft zelfs tot het aanspannen van een rechtszaak van de projectontwikkelaar tegen de bewoners geleid.

Op vragen van Maarssen 2000 aan het college van Stichtse Vecht over de voortgang van de zaak, kreeg zij vandaag het volgende antwoord van het college.

 “Afgelopen maanden hebben partijen zijnde de projectontwikkelaar, de bewoners en de gemeente overleg gevoerd om te kijken of er op minnelijke wijze overeenstemming kon worden bereikt. Het college is daarom verheugd te melden dat het cultuurhistorische jaagpad voor onze gemeente definitief behouden wordt. De partijen zijn op minnelijke wijze tot overeenstemming gekomen. Het Jaagpad in OpBuuren wordt nog dit jaar aangelegd. Uiteindelijk is een schikking getroffen, waarbij is afgesproken dat de gronden uiterlijk 1 juli 2017 worden opgeleverd aan de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal half juli starten met de aanleg van het pad. Alle afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door alle partijen deze week is ondertekend. Hiermee is een uitspraak van de Rechtbank Utrecht overbodig geworden”.

Fractievoorzitter Ron Druppers van Maarssen 2000, die zich al jaren inspant om tot herstel van het Jaagpad te komen: "Ik ben zeer verheugd dat uiteindelijk, na jaren van praten en rechtszaken, partijen overeenstemming hebben bereikt. Veel van onze inwoners hebben Maarssen 2000 de afgelopen jaren laten weten dat het Jaagpad onlosmakelijk verbonden is aan de cultuurhistorie van de Vecht en Maarssen en dat het onverteerbaar zou zijn als het Jaagpad onderbroken zou worden. Met de overeenkomst die nu gesloten is wordt er eindelijk een punt gezet achter een al jaren slepende kwestie.”

 

Eerder maakte RTV Stichtse Vecht een reportage over de historische kwestie.