Eigen bijdrage: 'ChristenUnie-SGP bedankt Tymon de Weger'

Na een periode van 16 weken vervanging neemt Tymon de Weger afscheid als wethouder. Tijdens de raadsvergadering op 27 juni sprak fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP, Ike Roetman, enige dankwoorden uit.

Maar niet voordat hij zijn waardering uitsprak voor de terugkeer van wethouder Jacqueline Koops. “De verwerking van het verdriet vergt tijd. Het zal dus met enige regelmaat nog moeilijk zijn. Daarom des te meer respect voor het feit dat je weer aan de slag gaat”. Wij wensen Jacqueline sterkte bij het weer oppakken van haar taak als wethouder.

Onze dank gaat ook uit naar Tymon de Weger. Ike Roetman: “Natuurlijk was Stichtse Vecht geen onbekende voor Tymon maar hij vertelde mij dat er toch wel wezenlijke verschillen zijn tussen de huidige manier van werken en die zoals in Breukelen in de tijd dat hij daar wethouder was”. De snelheid waarmee Tymon zich in deze nieuwe situatie inleefde was adembenemend. De eerste vergadering waarin hij werd geïnstalleerd pakte hij zijn rol als portefeuillehouder direct op. Daaruit blijkt zijn grote ervaring in dit vak. “Dank je wel Tymon voor jouw inzet voor deze mooie gemeente”. Wij wensen Jaqueline en Tymon Gods zegen toe bij het verdere verloop van en ontwikkelingen in hun werkzaamheden.