Eigen bijdrage Lokaal Liberaal: Cultuur kan 'de rembem' krijgen

Algemene Beschouwingen 2017 en over hoe Cultuur in Stichtse Vecht, door de meerderheid van de gemeenteraad, de rembem kon krijgen. Deze algemene beschouwingen en voorjaarsnota stonden in het teken van een OZB-belastingverlaging voorgesteld door het college. De VVD, D66, GroenLinks, CU/SGP en Streekbelangen stonden zichzelf vol trots op den borst te roffelen over dit feit…. Alleen wat zijn dan de feiten?

Er komt een belastingverlaging van in totaal 196.000 euro op de ozb-woningen. Er zijn 27415 woningen in Stichtse Vecht dus dat betekent gemiddeld 7,121 euro per woning. Dat is 59 eurocent per maand…is je woning meer waard kan dat oplopen tot 1,25 euro en is je woning minder waard dan levert het een kwartje per maand op.

Ironisch is ook het feit dat dezelfde coalitie per se een belastingsamenwerking wilde aangaan met Weesp en Wijdemeren en niet in een al bestaande belastingsamenwerking wilde stappen. Het gevolg is nu al een tekort van 6 ton en het einde is nog niet in zicht.

Ook is het een feit dat er in de afgelopen jaren veel bezuinigd is. Vooral beheer leefomgeving heeft grote klappen gehad en dat is elke dag op straat te merken aan de sobere en steeds slechter wordende staat van onder andere het groenonderhoud. Heel veel politieke partijen in de gemeenteraad klagen ook al jaren dat er meer geld moet naar cultuur in Stichtse Vecht omdat het budget voor cultuur al jaren bevroren is. D66 en GroenLinks schreven dit notabene nog deze avond in een motie. Best vreemd als je bedenkt dat ze beiden collegepartijen zijn en D66 zelfs vanaf het begin van de gemeente Stichtse Vecht in het college zit en er dus al ruim 6 jaar voor had kunnen en moeten zorgen.

Lokaal Liberaal bedacht samen met de PvdA een motie om in plaats van 59 cent belasting terug te geven, structureel te investeren in beheer leefomgeving voor een bedrag van 160.000 euro en ook cultuur een injectie te geven van 36.000 euro structureel.

Wat schertste onze verbazing: al die partijen die al jaren een hele grote mond over de tekorten bij cultuur hebben en ook vaak klagen over de staat van het groenonderhoud gaven aan dat ze TEGEN onze motie gingen stemmen! Ook toen Lokaal Liberaal het bedrag voor cultuur ging ophogen naar maar liefst 50.000 euro gaven de zogenaamd cultuur-minnende partijen niet thuis.

Nee, ze droegen het college op om “een aantrekkelijk en overzichtelijk digitaal cultuurpunt op te richten,waar vraag en aanbod van ruimtes elkaar ontmoeten” ……Nou Nou, dat we daar niet aan gedacht hebben. Dat is natuurlijk veeeeeeel belangrijker en efficiënter en nodig dan extra geld naar cultuur….stom stom stom

Ik sluit af met toch een persoonlijke boodschap aan de collega-partijen D66, VVD, Streekbelangen, GroenLinks, CU/SGP en het CDA:
Het is super oneerlijk en hypocriet om telkens blijk te geven van compassie met cultuur en cultuurinstellingen in onze gemeente en op het moment DAT je daadwerkelijk iets structureels kunt verbeteren aan de positie van cultuur en cultuurinstellingen dat je niet thuis geeft. Zeg dan ook gewoon eerlijk in het gezicht van al die mensen die met cultuur bezig zijn dat het geen prioriteit voor je heeft.   

Probeer het ook eens, doen wat je belooft….