Eigen bijdrage - Ouders ISK-leerlingen: “Wij regelen zelf onze zaakjes wel.”

Nieuwkomerouders die in Nederland hun kind naar school brengen, maken nogal wat mee. Hun rol in Nederland verandert drastisch. Waar ze in hun land van herkomst nog voor het gezinsinkomen zorgden, zijn ze nu vooral afhankelijk van een uitkering, van onze overheid. Ouders beslissen niet meer waar ze wonen, ze zijn hun sociale netwerk kwijt. En in deze nieuwe wereld die ze niet kennen is het lastig voor om hun kinderen de weg te wijzen. En dan gaan hun kinderen ook nog naar een school die ze niet zelf hebben kunnen kiezen. Dwing dan nog maar eens respect af bij je kinderen, terwijl kinderen in deze leeftijd juist nog zoveel sturing nodig hebben. De ouders van Ithaka Internationale Schakelklassen in Utrecht en Maarssen zijn begin dit schooljaar een initiatief gestart om het heft in eigen handen te nemen en te houden.

Waar beter te beginnen dan bij je schoolgaande kind? Soha Shat, projectleider van dit initiatief, ervaringsdeskundige als nieuwkomer in Nederland en moeder van kinderen op Ithaka: “De eerste vraag die een ouder krijgt als hij zijn kind naar de ISK brengt, is: “Hoe kies jij samen met je kind over anderhalf jaar een goede school uit?” En dan blijkt dat heel veel ouders daar graag over nadenken en daar ook graag met elkaar over willen praten. Maar dat er ook nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. En dat is het begin van hun zoektocht. De aanpak van de oudercommissie is daarbij bijzonder: we doen het met elkaar en het is onze verantwoordelijkheid om te ontdekken wat wij nodig hebben, waar we dat kunnen halen en hoe we dat het beste inzetten. We pakken onze rol als ouder!”

Leren van elkaar en zelf doen
Het ouderinitiatief gaat uit van het principe van leren van elkaar. Nadat Shat onderzoek had gedaan naar de behoeftes bij een grote groep ouders, is er op elke locatie een oudercommissie samengesteld. Een van deze ouders vertelt: “Met onze commissie hebben we bekeken welke thema’s prioriteit hebben en welke activiteiten daarvoor nodig zijn. Soms is dat een lezing, soms een overleg. Waar nodig vragen we iemand. We zoeken bijvoorbeeld ouders op die hier al langer zijn en ervaring hebben met bepaalde zaken, bijvoorbeeld met gemengd zwemmen. Ook spreken we met docenten of regelen we bijvoorbeeld met het Hoofd Administratie dat we in het leerlingvolgsysteem kunnen kijken. Maar vooral ook praten we met elkaar, bijvoorbeeld hoe je in Nederland een baan kunt krijgen. Alles wat we leren, delen we vervolgens weer met de volgende groep ouders. Zij vormen dan weer hun eigen commissie.”

Gemeentes en Ithaka ISK steunen initiatief
Gemeente Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en Ithaka ISK ondersteunen het ouderinitiatief. Aanjager van het project en directeur van Ithaka ISK, Douwe Brouwer: “We zien veel ouders die eenmaal in Nederland niet goed weten hoe ze met de school moeten omgaan. Daarbij is de taal een handicap. Wij vanuit de school weten niet welke vragen bij ouders leven. Er ontstaat de neiging om voor ze te gaan regelen, beslissingen uit handen te nemen. En dat is het laatste wat we willen. We hoeven nu ouders niet te vragen om hun ouderrol te vervullen, dit initiatief laat zien dat ze dat gewoon zelf doen.”


Meer nieuws