Eigen bijdrage Maarssen 2000: Maarssen 2000 stuurt brief naar staatssecretaris over besteding gelden Kinderen in armoede!

De fractie van Maarssen 2000 heeft een brief gestuurd naar de staatssecretaris van SZW over het besluit van de gemeenteraad van Stichtse Vecht van 26 september 2017, over de € 201.116,- die de gemeente Stichtse Vecht van het Rijk heeft ontvangen voor Kinderen in armoede. De raad heeft besloten deze gelden toe te voegen aan het budget bijzonder bijstand en daarmee een deel van het gat, dat daar dit jaar valt, van € 242.00,- op te vullen.

De fractie van Maarssen 2000 heeft twijfels of het raadsbesluit voldoet aan de beleidsuitgangspunten van de staatsecretaris en beleidsafspraken tussen Rijk en de VNG. In de beleidsafspraken met de VNG staat letterlijk ‘Het is van belang dat de huidige middelen voor armoedebestrijding onder kinderen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen”.

De fractie van Maarssen 2000 is van mening dat met dit besluit het geld op de grote hoop gegooid wordt en dat het dus niet voor de bestrijding van Armoede onder kinderen gebruikt wordt.

Aan de staatssecretaris wordt gevraagd het raadsbesluit te onderzoeken en eventueel stappen te ondernemen waardoor de extra gelden ten goede komt aan de groep waar het voor bedoeld is, Kinderen in Armoede.

De brief aan de staatssecretaris en alle documenten die betrekking hebben op het raadsbesluit vindt u hier.