Verkeersveiligheid Pauwenkamp: 'Het probleem wordt steeds groter maar onze grenzen zijn bereikt'

De bewoners van de Maarssenbroekse wijk Pauwenkamp krijgen steeds meer moeite met de overlast cq hinder die veroorzaakt wordt door de in de wijk liggende twee scholen (Niftarlake College en de Kristal). Reden voor een brief aan het college en de raad: 'Al jaren proberen de bewoners van Pauwenkamp hun wijk veiliger en gezonder te krijgen, helaas met nul resultaat. In onze wijk zijn twee scholen die elke dag weer voor onacceptabele overlast zorgdragen, de kleinste wijk met de grootste school van Maarssen en ook nog met een enkele in- en uitgaand weggetjes.'

De brief meldt dat de verkeersveiligheid in het geding is: 'Touringcars, halende en brengende ouders, fietsers, brommers en auto's die de stoep gebruiken als rijbaan enz. De auto's, brommers en touringcars zorgen daarnaast voor stank/ giftige dampen in onze huizen, tot 70 kilometer wordt er door de nodige automobilisten gereden. Wij gaan daar kapot aan en een ernstig ongeluk is te verwachten. Hier spelen ook kinderen en lopen ouderen op de stoep, oversteken vergeet het maar levensgevaarlijk.'

Met name op regenachtige dagen -waarbij veel kinderen met de auto worden weggebracht door hun ouders - leidt tot de nodige irritatie bij bewoners: 'Vandaag weer eens een regendag gevolg overal worden auto's neergezet, onze uitrit was compleet geblokkeerd en de ringweg was onbereikbaar er zal maar een hulpdienst doorheen moeten, onmogelijk!'

De gemeente wordt in de brief dringend gevraagd geld vrij te maken voor een snele veiligheidsactie.

Op donderdag 12 oktober vindt er in het Niftarlake College de wijktafel plaats. Betrokken inwoners kunnen met de wijkcommissie in gesprek over tal van zaken in de wijk. KLIK HIER voor het eerder op deze website gepubliceerde artikel.