Eigen bijdrage: Maarssen 2000 helpt met kerstbrunch Thuiszorg

De gemeenteraadsverkiezing in maart is voor veel politieke partijen een tijd van vertellen hoe belangrijk en goed of de partij wel niet is. Maarssen 2000 start de campagnetijd door juist andere te vertellen hoe goed of zij zijn! Zaterdag 23 december hebben de medewerkers van de thuiszorg afdeling Maarssen buitengebied (Careyn) op eigen initiatief een kerstbrunch voor alle cliënten en hun mantelzorgers van deze afdeling georganiseerd. Maarssen 2000 ondersteunt hun initiatief.

Dagelijks staan ze klaar, weer of geen weer, weekend of feestdag, de 18 medewerkers van Careyn Thuiszorg Maarssen-buiten. Elke dag weer hebben zo’n 70 bewoners uit alleen al Maarssen-dorp, Tienhoven en Oud-Zuilen hulp nodig bij opstaan, wassen, medicijnen innemen en wat al niet meer. De medewerkers doen dit met veel liefde en passie.

Voor Maarssen 2000 zijn hulpverleners en mantelzorgers heel belangrijk. Door hun inzet kunnen mensen langer in het eigen huis blijven wonen, is er aandacht voor de eenzame bewoner in onze gemeente. Deze hulpverleners doen dit werk of het ‘de gewoonste zaak van de wereld’ is. Maarssen 2000 waardeert hun inzet en staat voor hun belangen.

Veel geld gaat er vanuit de verkiezingskas naar drukwerk, pennen en andere reclamemiddelen. Alleen maar om te zeggen hoe goed je als politieke partij wel niet bent. De lokale politieke partij Maarssen 2000 heeft er voor gekozen juist een deel van dat geld te besteden om die hulpverleners nou eens te vertellen hoe goed zij eigenlijk zijn.

Toen Maarssen 2000 hoorde van het initiatief vanuit de medewerkers om iets te doen voor hun cliënten en hun mantelzorgers, maar daar de financiële middelen niet toereikend voor waren, heeft dan ook gelijk haar steun en medewerking toegezegd. De fractieleden van Maarssen 2000 helpen mee met gezellige samenzijn. Maarssen 2000, sociaal & betrokken!


Meer nieuws