Wijkcentrum Over Noord: Terugblik op 2017 voor de realisatie van het bloemenlint

Wijkcentrum Over Noord: Terugblik op 2017 voor de realisatie van het bloemenlint

Tijdens NL Doet is met veel vrijwilligers de strook langs het kanaal ingezaaid. Er zijn drie stukken plantsoen afgeplagd door Verheij en ingezaaid met een meerjarige zaadmengsel met 28 soorten.

Met een 'speciaal maaibeleid' en afhankelijk hoe het zaaisel/gras opkomt wordt het gemaaid. Het kan 2 jaar duren voor er een mooie, dekkende, door het hele jaar heen bloemrijke, permanente bloemenweide is.

Op burendag zijn biologische narcissen bollen uitgedeeld aan bezoekers van burendag en zijn er door vrijwilligers en omwonenden bollen gepoot aan de Ruwiellaan dankzij ondersteuning van het Oranjefonds.

Door de Jumbo en de wijkcommissie zijn er bollen uitgedeeld aan de scholen voorzien van een briefje met informatie. Alle scholen in Breukelen hebben hieraan meegedaan.
Welzijn Stichtse Vecht heeft ook een gedeelte van de narcissen bollen gekregen. Deze zijn door omwonenden gepoot in de straat Ameland en omgeving.

Verheij heeft bollen gepoot verder naar het zuiden en westen, zodat het lint aansluit naar de zuidkant van de strook langs het kanaal. In het voorjaar gaan we hiervan genieten en is dat ook een goed moment voor een nieuwsbericht.

Er is een plan gemaakt door de Wijkcommissie in samenwerking met de Bijenstal, de Gemeente en de hovenier van Gunterstein om verbeteringen aan te brengen in het park in Breukelen Noord. Het eindresultaat is een gevarieerd en kleurrijk bloemenlint in de vorm van een U op de kaart van Breukelen!