Buitenwegse Molen uit de as herrezen

De Molen van de Polder Buitenweg, Gemeente Stichtse Vecht; Zo klein, rood en dapper maar niet brand bestendig maar nu terug van weggeweest.

Na brut in brand gestoken te zijn op 15 maart 2016, hebben we na bijna twee jaar onze mooie kleine molen weer terug. En staat weer gebroederlijk naast zijn grote broer. Hier en daar zijn ze nog aan het afwerken maar het feit dat we hem weer mogen verwelkomen in onze gemeente Stichtse Vecht doet mij maar ook heel veel anderen plezier. Elke keer als ik er afgelopen periode langs fietste, voelde het als een gemis.

De Molen van de Polder Buitenweg (Buitenwegse Molen) is de kleinste van de provincie Utrecht en ernaast staat Molen van de Polder Westbroek (Westbroekse Molen), en is de grootste van de provincie en samen zijn ze een bijzondere verschijning in de omgeving.

De Molen van de Polder Buitenweg is in 1830 gebouwd en verving een aantal nog kleinere boerenmolentjes.  Het bovenhuis werd in 1931 rood geschilderd wat bijzonder is want de gangbare kleuren in Utrecht waren groen en zwart. De rode kleur hoorde bij de molens in het Rijnland.
In 1932 werd het waterrad vervangen door een verticale schroefpomp die ook door een elektromotor kon worden aangedreven zodat de molen ook zijn dienst kon doen bij windstil weer.
De molen kreeg ook andere wieken, de zogenaamde fokwieken, deze leveren een hoger rendement op. De Molen is een wipmolen of waterwipmolen, een van de oudste soorten poldermolens. De molenaar moet het wiekenkruis, dat geplaatst is op het rode bovenhuis in zijn geheel op de wind zetten om te kunnen draaien en malen. De molen maalt zo het polderwater naar de hoger gelegen boezem.

Zijn grote broer Molen van de Polder Westbroek, is de vervanger van de molen die vroeger vlak aan de Vecht stond. De oude molen, vermoedelijk ook een wipmolen, werd in 1743 op last van Gedeputeerde Staten een paar honderd meter verplaatst omdat de draaiende wieken voorbijgangers de stuipen op het lijf zou hebben gejaagd.  Na in 1753 afgebrand te zijn werd de huidige molen geplaatst Tot 1946 bemaalde de molen zelfstandig de polder, tegenwoordig fungeert de molen als hulpgemaal.

Tussen de beide molens ligt een monumentaal sluizencomplex.  Stichting Utrechtse Molens is eigenaar van de molens en Stichting Utrechts Landschap is verantwoordelijk voor het beheer.

Beide molens zijn een geliefde doel voor wandelaars en fietsers.  Beide molens zijn werkzaam en op zaterdagen te bezichtigen tussen 10-17u.